Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.6.2020 Zapytanie ofertowe - Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

R.261.6.2020 Zapytanie ofertowe - Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Kolbuszowa 4.06.2020 r.

R.261.6.2020

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Remont i wymiana poszycia dachu na obiekcie stodoły z Woli Zarczyckiej – Kołaczni w zagrodzie z Jeziórka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 4 czerwca 2020 r.

 

Załączniki:

  1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
  3. Oświadczenie.
  4. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru materiału strzecharskiego i ciesielskiego.
  5. Charakterystyka obiektu, na którym zostanie wymienione poszycie.
  6. Przedmiar robót.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum