Podkarpackie Zapytania ofertowe INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 20.05.2020 r.

R.261.5.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie kiczek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach w ilości 400 szt. wraz wykonaniem wymiany strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona zachodnia ) oraz remontem zrębu od strony tylnej (zachodniej) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.5.2020.

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że 20 maja 2020 roku. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6; 36-100 Kolbuszowa odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

 1.

Dariusz Drapała

Domatków 10

36-100 Kolbuszowa

21 100,00

Komisja

 

  1. Artur Plizga
  2. Katarzyna Mańkowska
  3. Marta Kosior