Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.11.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

A.261.11.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 22.11.2019 r.

Nr sprawy: A.261.11.2019   

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Montaż i uruchomienie zakupionej przez MKL pompy SE 1.80.100.15.4.50D.B. 1,5 kW 400V 10m ssącej, na wsporniku montażowym poz.sch.DN 80 1.1-3kW firmy Grundfos w istniejącej studni suchej przy młynie wodnym z Żołyni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”

 

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługowy Zakład Instalacji Sanit. Wod-Kan. CO. Gaz Bogdan Fila 36-105 Cmolas 581.

Cena oferty 11 300 zł netto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.