Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.10.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

A.261.10.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 23.10.2019 r.

A.261.10.2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Remont istniejącego odrodzenia parkingu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: A.261.10.2019

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 23-10-2019 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Do terminu otwarcia ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Podpisy komisji:

  1. Artur Plizga
  2. Anna Stanisławska
  3. Anna Jemioło