Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.13.2019 Kolbuszowa, 14.11.2019 r. Nr sprawy: R.261.13.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.13.2019 Kolbuszowa, 14.11.2019 r. Nr sprawy: R.261.13.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 14.11.2019 r.

Nr sprawy: R.261.13.2019   

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach wraz wykonaniem wymiany części strzech na budynku chałupy Żołyni (szewca) oraz stodole z Podwisłocza w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36” nr sprawy: R.261.13.2019.

 

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Mycek Roman zam. Domatków 26; 36-100 Kolbuszowa

       

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum