Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.12.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

A.261.12.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 08.11.2019 r.

Nr sprawy: A.261.12.4.2019               

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Roboty wykończeniowe leśniczówki z Zerwanki (posadzka i szambo z przykanalikiem) w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”numer sprawy: A.261.12.2019.

 

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firmę „MURDRA” FHUP Drapała Stanisław, ul. Mielecka 148, 36-100 Kolbuszowa

       

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.