Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.14.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

A.261.14.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 07.11.2019 r.

A.261.14.2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Remont istniejącego odrodzenia parkingu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36” nr sprawy: A.261.14.2019

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 7-11-2019 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

 

Artur Kopeć „ARKO”

ul. Ks. S. Sudoła 31

36-122 Dzikowiec

13 000,00

Komisja:

  1. Artur Plizga
  2. Katarzyna Mańkowska
  3. Anna Jemioło

Oferta przekroczyła zaplanowane środki na ww. zadanie w związku z powyższym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej unieważnia postępowanie

Jacek Bardan 

Dyrektor Muzeum