Podkarpackie Zapytania ofertowe PE.21.10.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PE.21.10.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 9 września 2019 r.

PE.21.10.2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie stawu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na części działek nr ewid. 3730,3731 i 3732 w miejscowości Kolbuszowa Górna.”, nr sprawy: PE.21.10.2019

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

FHUP MURDRA-PLUS Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148

Kolbuszowa Dolna

36-100 Kolbuszowa

na kwotę: 42 000,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przedstawionego kryterium Cena.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum