Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.4.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

A.261.4.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 22.08.2019 r.

Nr sprawy: A.261.4.2019

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy zadania: „Wykonanie tynków zewnętrznych i brakujących tynków wewnętrznych leśniczówki z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”numer sprawy: A.261.4.2019

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że do otwarcia ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

Komisja:

1. Artur Plizga

2. Anna Stanisławska

3. Anna Jemioło