Podkarpackie Zapytania ofertowe PE.21.10.2019 Wykonanie stawu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na części działek nr ewid. 3730,3731 i 3732 w miejscowości Kolbuszowa Górna

PE.21.10.2019 Wykonanie stawu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na części działek nr ewid. 3730,3731 i 3732 w miejscowości Kolbuszowa Górna

Kolbuszowa, 19.08.2019 r.


PE.21.10.2019

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie stawu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na części działek nr ewid. 3730,3731 i 3732 w miejscowości Kolbuszowa Górna"

 

 

Zapytanie PE.21.10.2019 z dnia 19.08.2019

 

Załączniki do zapytania:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej"
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków
4. Przedmiar robót
5. Projekt budowlany
6. Projekt wykonawczy
7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
8. Wzór umowy