Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.3.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

A.261.3.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Kolbuszowa, 1.07.2019

A.261.3.2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie dodatkowej infrastruktury wokół wiaty garncarskiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Firma Handlowo-Usługowo-Prodykcyjna „Murdra” Stanisław Drapała
ul. Mielecka 148 Kolbuszowa Dolna

36-100 Kolbuszowa

na kwotę 15 101,30 zł netto

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum