Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.3.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

A.261.3.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 27.06.2019 r.

A.261.3.2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie dodatkowej infrastruktury wokół wiaty garncarskiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 27.06.2019 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono jedną ofertę:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

MURDRA” F.H.U.P. Drapała Stanisław

ul. Mielecka 148

36-100 Kolbuszowa

15 101,30

Komisja:

 

  1. Artur Plizga
  2. Katarzyna Mańkowska
  3. Anna Jemioło