Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.3.2019 Wykonanie dodatkowej infrastruktury wokół wiaty garncarskiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

A.261.3.2019 Wykonanie dodatkowej infrastruktury wokół wiaty garncarskiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Kolbuszowa. dnia 13.06.2019 r.

A.261.3.2019

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie dodatkowej infrastruktury wokół wiaty garncarskiej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

 

Zapytanie ofertowe z 13.06.2019 r.

 

W załączeniu:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”,

2. Oświadczenie,

3 Przedmiar robót - WYKONIANIE NOWEGO PRZYŁĄCZA WODY DO WIATY GANCARSKIEJ

4. Przedmiar robót – DOBUDOWA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO WIATY

5.Projekt wykonawczy – DOBUDOWA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO WIATY

6.Przedmiar robót - DEMONTAŻ ZŁĄCZA KABLOWEGO

7.Przedmiar robót – UKSZTAŁTOWANIE TERENU PRZY WIACIE GANCARSKIEJ