Podkarpackie Zapytania ofertowe Nr sprawy: R.261.7.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Wykonanie i dostawa materiału strzecharskiego (3500 szt. kiczek oraz 400 szt. rogówek) ze słomy żytniej przeznaczonych do remontu

Nr sprawy: R.261.7.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Wykonanie i dostawa materiału strzecharskiego (3500 szt. kiczek oraz 400 szt. rogówek) ze słomy żytniej przeznaczonych do remontu

 

Nr sprawy: R.261.7.2019                                                                                                                                                                                                                                                      Kolbuszowa, 24.04.2019 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Wykonanie i dostawa materiału strzecharskiego (3500 szt. kiczek oraz 400 szt. rogówek) ze słomy żytniej przeznaczonych do remontu dachów na obiektach w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: R.261.7.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 24.04.2019 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert na zadanie: : „Wykonanie i dostawa materiału strzecharskiego (3500 szt. kiczek oraz 400 szt. rogówek) ze słomy żytniej przeznaczonych do remontu dachów na obiektach w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy: R.261.7.2019

Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła ani jedna oferta.


Podpisy komisji:
1. Artur Plizga
2. Katarzyna Mańkowska
3. Anna Stanisławska