Podkarpackie Zapytania ofertowe PE.081.10.6.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Zapytanie ofertowe na zadanie: Dostawa wyposażenia wiaty garncarskiej – piec do wypalania ceramiki oraz dwa koła garncarskie w ramach projektu „Wita garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludow

PE.081.10.6.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Zapytanie ofertowe na zadanie: Dostawa wyposażenia wiaty garncarskiej – piec do wypalania ceramiki oraz dwa koła garncarskie w ramach projektu „Wita garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludow

 Kolbuszowa, 10.04.2019 r.alt

 

PE.081.10.6.2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zapytanie ofertowe na zadanie: Dostawa wyposażenia wiaty garncarskiej – piec do wypalania ceramiki oraz dwa koła garncarskie w ramach projektu „Wita garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” numer sprawy: PE.081.10.2017

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 10.04.2019 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

Marcin Tsmer A&T CERAMIKA

ul. Dorodna 31B

03-195 Warszawa

18 821,14

23 150,00

2.

Ceramiq.pl Agnieszka Barnat

ul. Czyżewska 5

02-908 warszawa

17 162,60

24 760,00

Podpisy komisji:

1. Artur Plizga

2. Katarzyna Mańkowska

3. Jan Wróbel