Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.6.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.6.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 26.03.2019 r.

Nr sprawy: R.261.6.2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Zapytanie ofertowe – dostawa stereofonicznego systemu audio przeznaczonego do prezentowania treści opracowanych na potrzeby wystawy realizowanej w ramach zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej”,

numer sprawy: R.261.6.2019 r.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w w/w postepowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Komisja:

1. Artur Plizga

2. Katarzyna Mańkowska

3. Anna Jemioło