Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.4.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.4.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: R.261.4.2019                                                                                    

Kolbuszowa, 25.03.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie:
„Konserwacja i modernizacja urządzeń napędowych wewnętrznych i elementów stałych, wewnętrznych i zewnętrznych, budynków:

1. Młyn wodny z Żołyni Dolnej: konserwacja i modernizacja wewnętrznych urządzeń napędowych i elementów stałych, wewnętrznych i zewnętrznych, budynku;

2. Wiatrak z Zarębek: konserwacja i modernizacja wewnętrznych urządzeń napędowych i elementów stałych, wewnętrznych i zewnętrznych, budynku;

3. Wiatrak z Trzęsówki: konserwacja i modernizacja elementów stałych zewnętrznych i wewnętrznych budynku na potrzeby wystawy realizowanej w ramach zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej”, numer sprawy: R.261.4.2019

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 FHUP MURDRA

ul. Mielecka 148

Kolbuszowa Dolna

36-100 Kolbuszowa

 Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.