Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.2.2019 Zapytanie ofertowe – wykonanie posadzek w komorze i sieni budynku z Bożej Woli oraz stajni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

A.261.2.2019 Zapytanie ofertowe – wykonanie posadzek w komorze i sieni budynku z Bożej Woli oraz stajni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Kolbuszowa, 22 marca 2019 r.

 

 

A.261.2.2019

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.: Wykonanie posadzek w komorze i sieni budynku z Bożej Woli oraz stajni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

 

Zapytanie ofertowe R.261.2.2019 z 22.03.2019

 

Załączniki do zapytania:

 

 

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy.

3. Oświadczenia o spełnianiu warunków.

4. Przedmiar robót – komora i sień.

5. Przedmiar robót – stajnia.