Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.6.2019 Zapytanie ofertowe - dostawa stereofonicznego systemu audio przeznaczonego do prezentowania treści opracowanych na potrzeby wystawy realizowanej w ramach zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizac

R.261.6.2019 Zapytanie ofertowe - dostawa stereofonicznego systemu audio przeznaczonego do prezentowania treści opracowanych na potrzeby wystawy realizowanej w ramach zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizac

Kolbuszowa, 18.03.2019 r.

R.261.6.2019

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

 

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na dostawę stereofonicznego systemu audio przeznaczonego do prezentowania treści opracowanych na potrzeby wystawy realizowanej w ramach zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej”

Zapytanie ofertowe R.261.6.2019 z 18 marca 2019

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy.

3. Wzór umowy.

4.  Oświadczenia o spełnianiu warunków

5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum