Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.2.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

R.261.2.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Kolbuszowa, 7.03.2019 r.

R.261.2.2019

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Dostawa urządzenia multimedialnego / totemu oraz stereofonicznego systemu audio przeznaczonych do prezentowania treści opracowanych na potrzeby wystawy realizowanej w ramach zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej” z podziałem na części.

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 7-03-2019 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferta dotyczy:

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

Gwarancja

1.

Sensonics Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 9;

43-400 Cieszyn

Część 1:

17 410,00

21 414,30

36 miesięcy

Część 2:

-

-

-

2.

GLIP
Sp. z o.o.

Al. Wielkopolska 29/6

600-603 Poznań

Część 1:

16 950,00

20 848,50

36 miesięcy

Część 2:

-

-

-

Komisja:

1.Artur Plizga

2. Katarzyna Mańkowska

3. Anna Jemioło