Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.4.2019 Zapytanie ofertowe

R.261.4.2019 Zapytanie ofertowe

 Kolbuszowa, 1 marca 2019 r.

 

 R.261.4.2019

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Konserwacja i modernizacja urządzeń napędowych wewnętrznych i elementów stałych, wewnętrznych i zewnętrznych, budynków:

1 .Młyn wodny z Żołyni Dolnej: konserwacja i modernizacja wewnętrznych urządzeń napędowych i elementów stałych, wewnętrznych i zewnętrznych, budynku;

2. Wiatrak z Zarębek: konserwacja i modernizacja wewnętrznych urządzeń napędowych i elementów stałych, wewnętrznych i zewnętrznych, budynku;

3. Wiatrak z Trzęsówki: konserwacja i modernizacja elementów stałych zewnętrznych i wewnętrznych budynku na potrzeby wystawy realizowanej w ramach zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej”.

 

 

 

Zamawiający informuje, że zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie działań muzealnych, priorytet: Modernizacja stałych wystaw muzealnych.

 

Zapytanie ofertowe R.261.4.2019 z dnia 1 marca 2019 r.

 

Załączniki do zpaytania

 

1. Formularz ofertowy.

 

2. Wzór umowy.

 

3. Oświadczenia o spełnianiu warunków.

 

4. Wizualizacja elementów do konserwacji i modernizacji

 

5. Przedmiar robót – Wykonanie konserwacji i modernizacji urządzeń napędowych (wewnętrznych) i wytypowanych elementów stałych (zewnętrznych i wewnętrznych) młyna z Żołyni Dln.

 

6. Przedmiar robót – Konserwacja i modernizacja elementów stałych budynku (zewnętrznych i wewnętrznych) wiatraka koźlaka z Trzęsówki.

 

7. Przedmiar robót – Konserwacja i modernizacja urządzeń napędowych (wewnętrznych) i elementów stałych budynku (wewnętrznych i zewnętrznych) wiatraka koźlaka z Zarębek.