Podkarpackie Zapytania ofertowe PE.081.9.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

PE.081.9.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

logotypy

 

Nr sprawy: PE.081.9.2017                                           Kolbuszowa, 28.02.2019 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zapytanie ofertowe – wykonanie wyposażenia wiaty garncarskiej - stoły i ławy w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. numer sprawy: PE.081.9.2017

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 28.02.2019 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

 

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Okres rękojmi (w miesiącach)

1.

MELMAR Marek Melańczuk

ul. Marii Konopnickiej 1
21-500 Biała Podlaska

8 975,00

24

2.

Zakład Usług Tartaczno-Stolarskich Robert Śliwiński

ul. Trzemeszeńska 35
88-410 Gąsawa

21 675,00

72

3.

Z.U.P. MNICHOS Kamil Mnich

ul. Umińskiego 8/46
93-259 Łódź
Oddział Strzegomek
ul. Boczna 17

12 500,00

48

4.

FPHU EPX Architektura Ogrodowa

39-205 Pustków 288

7 500,00

36

Komisja:

1. Artur Plizga

2. Katarzyna Mańkowska

3. Anna Jemioło