Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.2.2019 Zapytanie ofertowe – dostawa urządzenia multimedialnego / totemu oraz stereofonicznego systemu audio przeznaczonych do prezentowania treści opracowanych na potrzeby wystawy realizowanej w ramach zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstw

R.261.2.2019 Zapytanie ofertowe – dostawa urządzenia multimedialnego / totemu oraz stereofonicznego systemu audio przeznaczonych do prezentowania treści opracowanych na potrzeby wystawy realizowanej w ramach zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstw

 

Kolbuszowa, 19.02.2019 r.

R.261.2.2019

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.: Dostawa urządzenia multimedialnego / totemu oraz stereofonicznego systemu audio przeznaczonych do prezentowania treści opracowanych na potrzeby wystawy realizowanej w ramach zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej” z podziałem na części.

 

 

Zapytanie ofertowe R.261.2.2019 z dnia 19.02.2019 r.

załączniki:

 

1. Opis przedmiotu zamówienia część 1

2. Opis przedmiotu zamówienia część 2

3. Formularz ofertowy.

4. Wzór umowy.

5. Oświadczenia o spełnianiu warunków.