Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/122/16 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

MKL-0001/68/122/16 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

rpo

Kolbuszowa, 18.02.2019 r.

MKL-0001/68/122/16

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego pn. Dostawa wyposażenia dworu z Brzezin (meble) w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Produkcja i Usługi Stolarskie Marek Hałdaś

36-145 Kupno 151

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum