Podkarpackie Zapytania ofertowe PE.081.9.2017 Zapytanie ofertowe – Wykonanie wyposażenia wiaty garncarskiej - stoły i ławy w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

PE.081.9.2017 Zapytanie ofertowe – Wykonanie wyposażenia wiaty garncarskiej - stoły i ławy w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

 

logotypy

Kolbuszowa, 14 lutego 2019 r.

 

PE.081.9.2017

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.: Wykonanie wyposażenia wiaty garncarskiej - stoły i ławy w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

 

Zapytanie ofertowe z dnia 14 lutego 2019

 

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

2. Formularz ofertowy.

3. Wzór umowy.

4. Oświadczenia o spełnianiu warunków.

5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.