Podkarpackie Zapytania ofertowe PE.081.8.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PE.081.8.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

alt

 

Kolbuszowa, 5 lutego 2019 r.

PE.081.8.2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania pn. „Zestawienie wiaty garncarskiej wraz z wykonaniem elektryki wewnętrznej w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. numer sprawy: PE.081.8.2017

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„MURDRA” F.H.U.P. Drapała Stanisław

ul. Mielecka 148;
36-100 Kolbuszowa

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum