Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.1.2019 „Zaprojektowanie, zaprogramowanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji multimedialnej utworzonej z wykorzystaniem Adobe Flash, wyświetlanej za pomocą dotykowego urządzenia multimedialnego / totemu. Aplikacja multimedialna przeznaczona do prezen

R.261.1.2019 „Zaprojektowanie, zaprogramowanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji multimedialnej utworzonej z wykorzystaniem Adobe Flash, wyświetlanej za pomocą dotykowego urządzenia multimedialnego / totemu. Aplikacja multimedialna przeznaczona do prezen

Kolbuszowa, 6.02.2019 r.

R.261.1.2019

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zaprojektowanie, zaprogramowanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji multimedialnej utworzonej z wykorzystaniem Adobe Flash, wyświetlanej za pomocą dotykowego urządzenia multimedialnego / totemu. Aplikacja multimedialna przeznaczona do prezentowania treści opracowanych na potrzeby wystawy realizowanej w ramach zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej”.

Zamawiający informuje, że zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wspieranie działań muzealnych, priorytet: Modernizacja stałych wystaw muzealnych.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 6.02.2019 r.

Załączniki do pobrania:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej".

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3. Wzór umowy.