Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.6.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.6.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 30-08-2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:

„Zestawienie Domu Parafialnego z Książnic w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,

ul. Wolska 36; 36-100 Kolbuszowa – I etap Wykonanie fundamentu”, nr sprawy: R.261.6.2018.

 

 

Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

FHUP „Murdra-Plus” Mateusz Drapała
ul. Mielecka 148
Kolbuszowa Dolna
36-100 Kolbuszowa

na kwotę 34 563,57 zł netto - 42 513,19 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzuem