Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/88/16 Zapytanie ofertowe – dostawa fortepianu klasycznego w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

MKL-0001/68/88/16 Zapytanie ofertowe – dostawa fortepianu klasycznego w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

rpo

MKL-0001/68/88/16

Zapytanie ofertowe – dostawa fortepianu klasycznego w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

 

 

Zapytanie ofertowe z 9.08.2018 r.

załaczniki do zapytania ofertowego:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

2. Formularz ofertowy.

3. Wzór umowy.

4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

5. Oświadczenia o spełnianiu warunków.

6. Oświadczenie – wykaz dostaw.

7. Oświadczenie – w przypadku zaoferowania fortepianu używanego.

 

Zmiany ogłoszenia dokonano w dniu 17.08.2018 r. , które polegają na:

  1. Opis Przedmiotu zamówienia – Przedmiot zamówienia Pkt. 5

Dotychczasowa treść: Fortepian nie może być starszy niż 10 lat.

Zmieniono na: Rok produkcji fortepianu nie może być późniejszy niż 1998 r.

  1. Ocena oferty:

Kryterium nr 3 Rok produkcji wyrażony w pełnych latach - waga kryterium 20% -

Dotychczasowa treść :

„2018 – 20 pkt.

2017 – 18 pkt.

2016 – 16 pkt.

2015 – 14 pkt.

2014 – 12 pkt.

2013 – 10 pkt.

2012 – 8 pkt.

2011 – 6 pkt.

2010 – 4 pkt.

2009 – 2 pkt.

2008 – 0 pkt.”

Zmieniono na

„2018 – 20 pkt.

2017 – 19 pkt.

2016 – 18 pkt.

2015 – 17 pkt.

2014 – 16 pkt.

2013 – 15 pkt.

2012 – 14 pkt.

2011 – 13 pkt.

2010 – 12 pkt.

2009 – 11 pkt.

2008 – 10 pkt.

2007– 9 pkt.

2006– 8 pkt.

2005– 7 pkt.

2004– 6 pkt.

2003– 5 pkt.

2002– 4 pkt.

2001– 3 pkt.

2000– 2 pkt.

1999– 1 pkt.

1998– 0 pkt.”

  1. Treść załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiary:

Dotychczasowa treść: „Długość w przedziale : 230 cm – 250 cm”

Zmieniono na: „Długość w przedziale 230 cm – 270 cm”

 

Zapytanie ofertowe z uwzględnieniem zmian

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1