Podkarpackie Zapytania ofertowe R.081.1.7.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert

R.081.1.7.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert

R.081.1.7.2018                                                                                                                                                                        

Kolbuszowa, 29-06-2018 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Doprowadzenie zasilania elektrycznego (sieć policznikowa) do trzech obiektów przemysłu wiejskiego na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 29-06-2018 r. o godz. 11:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

 1.

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Eugeniusz Grabowski

Widełka 300

36-145 Widełka

25 109,37

30 884,53

 2.

Zakład Instalacji Elektrycznych Jan Kubik

36-105 Cmolas 290

21 500,00

26 445,00

 3.

ELBUD Krzysztof Koryś Spółka Jawna

Ul. 3 Maja 55 39-120 Sędziszów Młp.

21 890,00

26 924,70

Komisja:

1. Artur Plizga

2. Katarzyna Mańkowska

3. Maria Undziakiewicz