Podkarpackie Zapytania ofertowe R.081.1.6.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert

R.081.1.6.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert

R.081.1.6.2018                                                                                                                                                                

   Kolbuszowa, 29-06-2018 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Konserwacja i modernizacja urządzeń wodnych młyna z Żołyni Dolnej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 29-06-2018 r. o godz. 11:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

Daniel Krzak

Trześń 107

36-147 Niwiska

46 500,00

57 195,00

 2.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych

ul. Wolska 7
36-100 Kolbuszowa

46 800,00

57 564,00

 3.

FHUP „Murdra-Plus” Mateusz Drapała

ul. Mielecka 148
Kolbuszowa Dolna
36-100 Kolbuszowa

45 500,00

55 960,00

Komisja:

1. Artur Plizga

2. Katarzyna Mańkowska

3. Maria Undziakiewicz