Podkarpackie Zapytania ofertowe R.081.1.6.2018 Konserwacja i modernizacja urządzeń wodnych młyna z Żołyni Dolnej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

R.081.1.6.2018 Konserwacja i modernizacja urządzeń wodnych młyna z Żołyni Dolnej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Kolbuszowa. dnia 14.06.2018 r.

R.081.1.6.2018

 

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Konserwacja i modernizacja urządzeń wodnych młyna z Żołyni Dolnej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

 

 Zaproszenie do złożenia oferty z 14.06.2018 r.

Załączniki do zapytania:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”,

2. Oświadczenie.

3. Przedmiar robót.

4. Projekt wykonawczy.

4.1 Rysunek nr 1.

4.2 Rysunek nr 2.

4.3 Rysunek nr 3.

4.4 Rysunek nr 4.

4.5 Rysunek nr 5.

4.6 Rysunek nr 6.

4.7 Rysunek nr 7.

4.8 Rysunek nr 8.

4.9 Rysunek nr 9.

4.10 Rysunek nr 10.

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

6. BIOZ.