Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/52/16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

MKL-0001/68/52/16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

rpo

 

 Kolbuszowa, 26 kwietnia 2018 r.

MKL-0001/68/52/16

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: dostawa wyposażenia Dworu z Brzezin (meble, wystrój) w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy MKL-0001/68/52/16.

 

Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Część I:
           "Drzewiarz-Bis" Spółka z o.o.
            ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
            87-600 Lipno

                                 Na kwotę: 22 053,90 zł brutto

Część II:

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01 – 237 Warszawa

Na kwotę: 52 329,12 zł brutto

 

Część III:

"Drzewiarz-Bis" Spółka z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
87-600 Lipno

Na kwotę: 4 501,80 zł brutto.

                         

Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Oferty wybranych Wykonawców uzyskały najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzuem