Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/52/16 Dostawa wyposażenia Dworu z Brzezin

MKL-0001/68/52/16 Dostawa wyposażenia Dworu z Brzezin

rpo

 

Kolbuszowa, 9.04.2018 r.

MKL-0001/68/52/16

 

Zapytanie ofertowe – dostawa wyposażenia Dworu z Brzezin (meble, wystrój) w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" z podziałem na części

Zapytanie ofertowe z 9.04.2018 r.

załączniki do zapytania ofertowego

1. Opis przedmiotu zamówienia część 1

2. Opis przedmiotu zamówienia część 2

3. Opis przedmiotu zamówienia część 3

4. Formularz ofertowy.

5. Wzór umowy.

5.1 Wrór gwarancji

6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

7. Oświadczenia o spełnianiu warunków