Podkarpackie Zapytania ofertowe MKl-0001/68/23/16 Informacja z sesji otwarcia ofert

MKl-0001/68/23/16 Informacja z sesji otwarcia ofert

 

 

logo rpo

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr sprawy MKL-0001/68/23/16

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 18-10-2017 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł).

1.

KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos

ul. Zagórska 171

25 – 346 Kielce

32 357,72

39 800,00

2.

a.b.w.- budownictwo, usługi Adam Wór, Bernard Wór, Diana Darłowska-Wór s. c.

ul. Architektów 6/1

35 – 082 Rzeszów

28 000,00

34 440,00

3.

EUROINWEST – Jerzy Musiałek

ul. Słoneczna 47

38 – 120 Czudec

56 415,56

56 415,56