Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/18/16 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

MKL-0001/68/18/16 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

logo rpo

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

dot. zapytania ofertowego - na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” numer sprawy MKL-0001/68/18/16.

Zgodnie z rozdziałem XI zapytania ofertowego Zamawiający w dniu 9 października 2017 r. unieważnia ww. postępowanie.

 

Zawiadomienie - POBIERZ