Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/23/16 Zapytanie ofertowe – na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

MKL-0001/68/23/16 Zapytanie ofertowe – na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

 

logo rpo 

 

Kolbuszowa, 9 pażdziernika2017 r.

MKL-0001/68/23/16

Zapytanie ofertowe – na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej"

 

 

Zapytanie ofertowe MKL-0001/68/23/16 - POBIERZ

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy,

2. Wzór umowy.

3. Dokumentacja projektowa Dworu z Brzezin:

3.1. Projekt budowlany;

3.2. Projekt wykonawczy;

3.3. Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

3.3.1. Branża konstrukcyjno-budowlana;

3.3.2. Branża drogowa;

3.3.3. Branża elektryczna;

3.3.4. Branża sanitarna;

3.4. Przedmiary robót:

3.4.1. Część konstrukcyjno-budowlana;

3.4.2. Część drogowa;

3.4.3. Część elektryczna;

3.4.4. Część sanitarna.

3.5. Dokumentacja projektowa – Ogrodzenie:
3.5.1. Projekt budowlany;
3.5.2. Projekt wykonawczy;
3.5.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
3.5.4. Przedmiar robót ogrodzenia;

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.