Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/18/16 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

MKL-0001/68/18/16 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

logo rpo

Kolbuszowa, 04-10-2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr sprawy MKL-0001/68/18/16


Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 04-10-2017 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert.

 

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł).

1.

KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos

ul. Zagórska 171

25 – 346 Kielce

39 674,80

48 800,00

2.

PRO-ART. Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Robert Mendyka

ul. Poniatowskiego 53, p. 6

37 – 500 Jarosław

16 000,00

19 680,00

         
         
         
         

3.

a.b.w.- budownictwo, usługi Adam Wór, Bernard Wór, Diana Darłowska-Wór s. c.

ul. Architektów 6/1

35 – 082 Rzeszów

29 000,00

35 670,00

 

Komisja:

  1. Artur Plizga
  2. Jan Wróbel
  3. Katarzyna Mańkowska