Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.11.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

A.261.11.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 07.09.2017

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków stajni z Bud Łańcuckich i plebani z Ostrów Tuszowskich , przyłącza przeciwpożarowego do założenia Plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36” w ramach zadania  pn. „Budowa założenia plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: A.261.11.2017

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan., C.o. i Gaz Fila Bogdan, Cmolas 581, 36-105 Cmolas,

 

na kwotę 19 680,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

                                                                                                                                             Jacek Bardan

                                                                                                                                              Dyrektor Muzeum