Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.11.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

A.261.11.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Kolbuszowa, 28-08-2017 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków stajni z Bud Łańcuckich i plebani z Ostrów Tuszowskich, przyłącza przeciwpożarowego do założenia plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej , ul. Wolska 36” w ramach zadania pn.”Budowa założenia plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”. numer sprawy: A.261.11.2017.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 28-08-2017 r. o godz. 11:30 odbyło się otwarcie ofert.
Złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

  1.  

Usługowy Zakład Instal.Sanit.Wod.Kan.C.O.Gaz Bogdan Fila

36-105 Cmolas 581

16 000,00

19 680,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy Komisji:
1. Katarzyna Mańkowska
2. Maria Undziakiewicz
3. Wojciech Dragan