Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.7.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

A.261.7.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Kolbuszowa, 12.07.2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Dostawa 2800 szt. kiczek oraz 200 szt. rogówek ze słomy żytniej do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: A.261.7.2017

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 12-07-2017 r. o godz. 11:00 upłynął termin składania ofert za zadanie: „Dostawa 2800 szt. kiczek oraz 200 szt. rogówek ze słomy żytniej do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: A.261.7.2017.

 

Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła ani jedna oferta.

 

 

 

Podpisy Komisji:

1. Anna Jemioło

2. Katarzyna Mańkowska

3. Anna Stanisławska