Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.3.2017 Dostawa tarcicy i krawędziaków (drewno iglaste sosnowe nienasycone klasy II, o wilgotności do 15%) do wykonania modułów podłogi tanecznej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

A.261.3.2017 Dostawa tarcicy i krawędziaków (drewno iglaste sosnowe nienasycone klasy II, o wilgotności do 15%) do wykonania modułów podłogi tanecznej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 Kolbuszowa, 12-04-2017 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: zapytania ofertowego pn. Dostawa tarcicy i krawędziaków (drewno iglaste sosnowe nienasycone klasy II, o wilgotności do 15%) do wykonania modułów podłogi tanecznej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,, nr sprawy A.261.3.2017

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 12-04-2017 r. o godz. 11:30 odbyło się otwarcie ofert.

Komisja informuje, iż do upływu terminu składania ofert, tj do 12.04.2017 do godz. 11:00 nie wpłynęła żadna oferta.

                                                                                                                       

Skład Komisji:

  1. Artur Plizga
  2. Anna Jemioło
  3. Katarzyna Mańkowska