Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/74/16 Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej

MKL-0001/74/16 Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania pn. „Budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej do zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – część I (strefa zaplecza „A”, założenia dworskie), numer sprawy: MKL - 0001/74/16.

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„Murdra” FHUP, Drapała Stanisław

ul. Mielecka 148, 36 – 100 Kolbuszowa

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. i zaoferował najniższą cenę.