Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/74/16 Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej

MKL-0001/74/16 Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej do zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – część I (strefa zaplecza „A”, założenia dworskie), numer sprawy: MKL - 0001/74/16.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 02-12-2016 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

 

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych

ul. Wolska 7

36 – 100 Kolbuszowa

24 400,03

30 012,04

 2.

„Murdra” FHUP

Drapała Stanisław

ul. Mielecka 148

36 – 100 Kolbuszowa

19 450,00

23 923,50

 

Komisja:

1. Katarzyna Mańkowska

2. Anna Jemioło

3. Marta Kosior