Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/67/16 Dostawa tarcicy, bali i krawędziaków

MKL-0001/67/16 Dostawa tarcicy, bali i krawędziaków

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania pn. „Zakup tarcicy, bali i krawędziaków (drewno iglaste sosnowe nienasycone klasy II, o wilgotności do 20%) w celu uzupełnienia stanu w magazynie drewna w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz do zestawienia stajni z Przecławia, ustępu z Zerwanki i wykonanie więźby dachowej leśniczówki z Zerwanki”

 

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Usługowy Transport Leśny i Handel Wiesław Dul
ul. Wiejska 16
39-300 Mielec

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.