Podkarpackie Zapytania ofertowe MKKL-0001/60/16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MKKL-0001/60/16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania pn. „Zestawienie leśniczówki z Zerwanki, stajni z Przecławia, spichlerzyka z Zerwanki  w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentów”  w ramach zadania pn.”Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”

 

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

„MURDRA” F.H.U.P.

Drapała Stanisław,

ul. Mielecka 148,

36-100 Kolbuszowa.

 

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.