Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/67/16 Dostawa tarcicy, bali i krawędziaków

MKL-0001/67/16 Dostawa tarcicy, bali i krawędziaków

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36 – 100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.: „Dostawa tarcicy, bali i krawędziaków (drewno iglaste sosnowe nienasycone klasy II, o wilgotności do 20%) w celu uzupełnienia stanu w magazynie drewna w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz do zestawienia stajni z Przecławia, ustępu z Zerwanki i wykonanie więźby dachowej leśniczówki z Zerwanki”.

 

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:

Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Dostawa tarcicy, bali i krawędziaków (drewno iglaste sosnowe nienasycone klasy II, o wilgotności do 20%) w celu uzupełnienia stanu w magazynie drewna w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz do zestawienia stajni z Przecławia, ustępu z Zerwanki i wykonanie więźby dachowej leśniczówki z Zerwanki”.

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Drewno do uzupełnienia stanu w magazynie:

Tarcica dł. 5,0m x gr. 0,025m:                                                                                   Ilość

- tarcica sosnowa obrzynana 25-ka II kl., szer. 18-25cm,

dł. 5,0 m                                                                                                                                            4,00m³

Tarcica dł. 5,0m x gr. 0,032m:

- tarcica sosnowa obrzynana 32-ka II kl., szer. 18-25cm

   dł. 5,0m                                                                                                                                         4,00m³

Tarcica dł. 5,0m x gr. 0,04m:

- tarcica bal sosnowy obrzynany 40-ka II kl., szer. 18-25cm

dł. 5,0m                                                                                                                                          4.00m³

Tarcica dł. 5,0m x gr. 0,05m:

- tarcica bal sosnowy obrzynany 50-ka II kl., szer. 18-25cm

dł. 5,0 m                                                                                                                                         4.00m³

Tarcica dł. 5,0m x gr. 0,07m:

- tarcica bal sosnowy obrzynany 70-ka II kl., szer. 18-25cm

dł. 5,0m                                                                                                                                          3.00m³

Krawędziaki:
5,5m x 0,26m x 0,17m                                   0,240m³

5,5m x 0,25m x 0,15m                                   0,207m³

0,18m x 0,28m x 7,8m    szt.4                      1,573m³

0,18m X 0,28m x 10,4mszt.4                      2,097m³

0,18m x 0,28m x 5,0m    szt.2                      0,504m³

0,18m x 0,28m x 11,0mszt.2                      1,109m³

Razem (drewno do magazynu)                24,730m³

2.2 Drewno (nowe) do zestawienia stajni z Przecławia:

Ściana F

F1 - 0,18m x 0,18m x 6,80m                        szt.1      0,220

F2 - 0,25m x 0,18m x 5,00m                        szt.1      0,225

F3 - 0,26m x 0,18m x 5,00m                        szt.1      0,234

F4 - 0,26m x 0,18m x 5,00m                        szt.1      0,234

F5 - 0,22m x 0,18m x 5,00m                        szt.1      0,198

F6 - 0,20m x 0,18m x 5,00m                        szt.1      0,180m³

F7 - 0,20m x 0,18m x 5,00m                        szt.1      0,180m³

F8 - 0,20m x 0,18m x 5,00m                        szt.1      0,180m³

F9 - 0,20m x 0,18m x 5,00m                        szt.1      0,180m³

Razem:                                                               1,831m³

 

Ściana A:

A1 - 0,25m x 0,18m x 13,20m      szt.1      0,594m³

Razem:                                                               0,594m³

 

Ściana E:

E1 - 0,13m x 0,18m x 6,80m                        szt.1      0,159m³ (WYPEŁNIENIE)

E2 - 0,24m x 0,18m x 6,80m                        szt.1      0,294

E3 - 0,24m x 0,18m x 6,80m                        szt.1      0,294

E4 - 0,27m x 0,18m x 6,80m                        szt.1      0,330

E5 - 0,26m x 0,18m x 6,80m                        szt.1      0,318

E6 - 0,25m x 0,18m x 6,80m                        szt.1      0,306

Razem:                                                               1,701m³

 

Ściana D:

D1 - 0,09m x 0,18m x 6,80m                        szt.1      0,110m³

D4 - 0,22m x 0,18m x 6,80m                        szt.1      0,269m³

Razem:                                                               0,379m³

 

Ściana B:

B1 - 0,10m x 0,18m x 6,80m                        szt.1      0,122m³

B2 - 0,26m x 0,18m x 6,80m                        szt.1      0,318m³

B3 - 0,25m x 0,18m x 6,80m                        szt.1      0,306m³

Razem:                                                               0,746m³

 

Ściana C:

C1 - 0,28m x 0,18m x 13,20m      szt.1      0,665m³

C2 - 0,25m x 0,18m x 13,20m      szt.1      0,594m³

Razem:                                                               1,259m³

 

Tragarze (nowe):

0,18m x 0,22m x 8m                                       szt.12    3,802 m³

Więźba dachowa (nowa):

łaty (długość pojedynczych łat 5mb):

0,04m x 0,06m x 16mb x 30szarów                          1,150 m³

krokwie

0,12m x 0,14m x 5,20m                 szt.28    2,446 m³

oczepy:

DC1 - 0,21m x 0,21m x 13,30m   szt.2      1,174m³

 

stolce:

0,14m x 0,14m x 1,8m                   szt.8      0,283m³

miecze:

0,10m x 0,12m x 1,66m                 szt.12    0,239m³

 

Deski (na powałę):

0,04m x 7,6m x 2,8m                                     0,852m³ (deski dług.: 2,8m szer. od 0,20 do 0,30m)

0,04m x 7,6m x 3,6m                                     1,090m³ (deski dług.: 3,60m szer. od 0,20 do 0,30m)

0,04m x 7,6m x 3,6m                                      1,090m³ (deski dług.: 3,60m szer. od 0,20 do 0,30m)

Deski (na szalunek szczytów):

0,03m x 3,3m x 10m                                       0,990m³

 

Razem (drewno na zestawienie stajni z Przecławia):    19,626m³

 

2.3 Drewno (nowe) do zestawienia ustępu z Zerwanki:

Słupy pionowe:

0,10m x 0,12m x 3,2m                   szt.6      0,231m³

Legary:

0,15m x 0 18m x 3,3m                    szt.2      0,179m³

0,10m x 0,12m x 1,4m                   szt.3      0,051m³

Oczepy:

0,12m x 0,14m x 3,2m                   szt.2      0,108m³

Krokwie:

0,08m x 0,12m x 2,5m                   szt.7      0,168m³

Deski:

3,0 x dł. 3,4 x 0,032                                                        0,327m³

3,0 x dł. 2,8 x 0,032                                                        0,269m³

1,3 x dł. 3,4 x 2 x 0,032                                  0,283m³

Razem deski:                                                                   0,879m³

Razem (drewno na zestawienie ustępu z Zerwanki):    1,616m³

2.4 Drewno na więźba dachowa leśniczówki z Zerwanki

płatwie:

0,2m x 0,2m x 16,30m                   szt.2      1,304m³ (sztukowane po 1 m na zakład)

0,2m x 0,2m x 10,30m                   szt.3      1,236m³

0,16m x 0,16m x 16,30m                              szt.2      0,835m³ (sztukowane po 1 m na zakład)

Razem:                                                               3,375m³

 

słupy:

0,16m x 0,16m x 2,2m                   szt.10    0.563m³

Razem:                                                               0.563m³

 

miecze i zastrzały:

0,14m x 0,12m x 1,4m                   szt.16    0,376m³

Razem:                                                               0,376m³

kleszcze:

0,12m x 0,14m x 4,7m                   szt.15    1,184m³

0,15m x 0,16m x 8,5m                   szt.2      0,408m³

Razem:                                                               1.592m³

 

krokwie:

dach główny:

6,88m x 0,14m x 0,16m                 szt.30    4,623m³

6,70m x 0,14m x 0,16m                 szt.4      0,600m³

2,40m x 0,14m x 0,16m                 szt.4      0,215m³

krawężnice:

0,14m x 0,16m x 3,5m                   szt.4      0,314m³

0,14m x 0,16m x 2,7m                   szt.2      0,121m³

0,14m x 0,16m x 4.5m                   szt.2      0,202m³

dach na ganku:

0,14m x 0,16m x 3,8m                   szt.6      0,511m³

0,14m x 0,16m m 3,0m                  szt.2      0,134m³

0,14m x 0,16m x 2,0m                   szt.2      0,090m³

dach na werandzie:

0,11m x 0,12m x 4,0m                   szt.8      0,422m³

Razem:                                                               7,232m³

 

krokiewki:

0,12m x 0,15m x 1,5m                   szt.22    0,594m³

Razem:                                                               0,594

 

deski lamowane 2,5 cm szer.14 cm:

290,385m x 0,025m                                                        7,260m³

Razem:                                                               7,260m³

 

łaty 0,04m x 0,05m

Razem:                                                               1,700m³

 

deski lamowane na szczyty szerokości 20-30 cm z tarcicy 3,2 cm dług. 2,3 m

Razem:                                                               1,600m³


Razem (drewno na więźbę dachową leśniczówki):        24,292m³

1. Drewno do magazynu:                                                           24,730m³

2. Drewno na zestawienie stajni z Przecławia:                 19,626m³

3. Drewno na zestawienie ustępu z Zerwanki:                 1,616m³

4. Drewno na więźbę dachową leśniczówki:                     24,292m³

RAZEM (drewno):                                                                                         70,264m³

3. Wymagany termin realizacji umowy: 29.11.2016r. - 23.12.2016r.

Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

4. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/formularz propozycji wg załączonego wzoru

2/oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a/posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,

b/posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c/znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a/wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b/obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

c/koszt transportu do Parku Etnograficznego, ul. Wolska 36 Kolbuszowa i rozładunku drewna w Parku Etnograficznym.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

6.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2016r., do godz. 11,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej , 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn. „Dostawa tarcicy, bali i krawędziaków (drewno iglaste sosnowe nienasycone klasy II, o wilgotności do 20%) w celu uzupełnienia stanu w magazynie drewna w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz do zestawienia stajni z Przecławia, ustępu z Zerwanki i wykonanie więźby dachowej leśniczówki z Zerwanki”.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

7.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 28.11.2016r. o godz. 11,30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

8.Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: Kierownik Działu Parku Etnograficznego Wojciech Dragan tel. (017) 227 10 71 w godz. 7.30-15.00., Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga (017) 227 12 96 w godz. 8.30-15.30.,

9.Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

 

 

W załączeniu:

 

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej” --> POBIERZ

 

2. Oświadczenie wykonawcy --> POBIERZ