Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/60/16 Informacja z sesji otwarcia ofert

MKL-0001/60/16 Informacja z sesji otwarcia ofert

                             INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia „Zestawienie leśniczówki z Zerwanki,
stajni z Przecławia, spichlerzyka z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentów”
w ramach zadania pn.”Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, numer sprawy: MKL - 0001/60/16
.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 10-11-2016 r. o godz. 11:30
odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.

Domi-Bud
Dominik Dorociak

Jaślany 358

39 – 332 Tuszów Narodowy

57 569,10 zł

70 810,00 zł

 2.

„MAR – BUD” Usługi Remontowo – Budowlane Mariusz Blat

Kolbuszowa Górna 101 B

36 – 100 Kolbuszowa

88 850,90 zł

109 286,60 zł

 3.

„Murdra” FHUP

Drapała Stanisław

ul. Mielecka 148

36 – 100 Kolbuszowa

56 850,00 zł

69 925,50 zł

Komisja:

1. Artur Plizga

2. Anna Jemioło

3. Katarzyna Mańkowska

                                                                                                                                                            

Informacja z sesji otwarcia ofert --> POBIERZ