Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/61/16 Informacja z sesji otwarcia ofert

MKL-0001/61/16 Informacja z sesji otwarcia ofert

                            INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia „Wykonanie przyłącza wodociągowego,
przyłącza p.poż. i kablowego przyłącza elektroenergetycznego  do budynków
założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
ul. Wolska 36” w ramach zadania  pn.”Budowa założenia leśnego w Parku
Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36
,
numer sprawy: MKL - 0001/61/16.

 

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 10-11-2016 r.
o godz. 11:30 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

1.      

Usługowy Zakład Instal.Sanit.Wod.Kan.,C.O.,Gaz Bogdan Fila

36 – 105 Cmolas 581

29 200,00

35 916,00

2.      

Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe

Krzysztof Kluza

Bukowiec 100 A

36 – 100 Kolbuszowa

30 311,41

37 283,04

Komisja

1. Artur Plizga

2. Anna Jemioło

3. Katarzyna Mańkowska

 

 

Informacja z sesji ptwarcia ofert --> POBIERZ