Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL - 0001/37/16 Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy; Informacja z sesji otwarcia ofert

MKL - 0001/37/16 Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy; Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, na obiektach: chałupa z Woli Zarczyckiej i stodoła z Cyganów w zagrodzie z Wrzaw”, numer sprawy: MKL - 0001/37/16.

 

 

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont – wymiana poszycia dachów ze słomy w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36, na obiektach: chałupa z Woli Zarczyckiej i stodoła z Cyganów w zagrodzie z Wrzaw”, numer sprawy: MKL - 0001/37/16.

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej informuje, że w dniu 29-06-2016 r. o godz. 11:30 odbyło się otwarcie ofert.

Szacunkowa wartość zadania wynosiła: 75 000,00 zł.

 

Złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

  1.  

P.U. „WEKKAM” Kwiatkowski Kamil

Kozieł 23

26 – 035 Raków

99 000,00

121 770,00

                                                                                                                         

Przewodniczący Komisji:

Artur Plizga